Sprzedam grunty rolne
o łącznej powierzchni 210 hektarów


Położone w Dzierżanowie, gmina Szelków, powiat Makowski, województwo Mazowieckie.


Przedmiot oferty:


Przedmiotem oferty są nieruchomości stanowiące działki ewidencyjne o numerach 116/3, 116/4, 116/4, 69/73 o łącznej powierzchni 210,8925 ha (obręb Dzierżanowo, gmina Szelków, powiat makowski, województwo Mazowieckie),


Cena i warunki sprzedaży:


Informacje o ziemi i jej klasy:


Grunty położone są w obrębie: Dzierżanowo oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 116/3, 116/4, 116/5, 69/73

Powierzchnia ogólna   210 ha 89 ar
Z tego:      
- grunty orne   131 ha 19 ar
       
   Klasy gleb: II   -
  IIIa 0 ha 84 ar
  IIIb 71 ha 25 ar
  IVa 44 ha 63 ar
  IVb 10 ha 67 ar
  V 3 ha 80 ar
- użytki zielone   1 ha 50 ar
   Klasy gleb: II   -
  III 0 ha 73 ar
  IV 0 ha 77 ar
  V   -
- sady   67 ha 68 ar
   Klasy gleb: R III b 35 ha 42 ar
  R IV a 20 ha 15 ar
  R IV b 11 ha 86 ar
  R V 0 ha 25 ar
  Ps IV   -
      -
- grunty pod wodami   0 ha 18 ar
- zadrzewienie śródpolne   6 ha 35 ar
- tereny zabudowane   3 ha 09 ar
- rowy i drogi   0 ha 90 ar
- nieużytki     -
- inne      


Serdecznie zapraszam do składania ofert i kontaktu